A MIOSZ

A MIOSZ

A Magyar Ingatlanközvetítők Országos Szövetsége azzal a céllal jött létre, hogy a hozzá csatlakozó-, az ingatlan szakmában tevékenykedő gazdasági társaságokat, egyéni vállalkozókat összefogja, és független szakmai testületként segítse.

 

  • Az ingatlan tevékenység szakmai összehangolását, a tagok szakmai fejlődését előmozdítsa, tevékenységük, szolgáltatásuk minőségének emelését segítse, ezzel a tagok tevékenységének szakmai elismerését kivívja.
  • Tagjai érdekeit képviselje, jogaik érvényesítésében segítse és egységesen fellépjen gazdasági érdekeik és érdekvédelmük során.

 

A Szövetség a céljainak megvalósítása érdekében ellátott feladatok:

A tagság egészét vagy a tagjait érintő általános szakmai és gazdasági kérdésekben összefoglalja a tagság véleményét és képviseli azt a döntéshozó fórumok előtt.

 

A Szövetség a hasonló szakmai érdekképviseletekkel, kormányzati szervekkel, az Országgyűlés szakbizottságaival, a Magyar Gazdasági Kamarával és annak megyei szervezeteivel, az illetékes minisztériumokkal, települési önkormányzatokkal, illetve más társadalmi szervezetekkel, szövetségekkel is kapcsolatot épít ki, azokat fenntartja és ápolja.

Ismeretterjesztő tevékenységet folytat, szakmai oktatást-képzést, tanfolyamokat, összejöveteleket, konferenciákat, kiállításokat szervez, bonyolít és megrendez.

Tagjai számára az ingatlanszakmával összefüggő általános ajánlásokat, útmutatókat készít, és a gyakorlati tapasztalatokat tagjaival megosztja, a tagok szakmai fejlődése és a gazdasági tevékenységének előmozdítása érdekében.

Tagjai tevékenységének hatékonyabbá és gazdaságosabbá válása érdekében közös információs rendszert működtet, tagjait folyamatosan tájékoztatja a szakmai tevékenységet érintő, az ingatlanpiacot befolyásoló változásokról.és a kapcsolódó szolgáltatók (pl.média) felé egységesen lép fel a kölcsönösen előnyösebb pozíciók elérése érdekében.

 

A Szövetség kidolgozza a szakmai tevékenységre jellemző szakmai és etikai normákat, figyelemmel kíséri ezek betartását és fellép az e normáktól eltérő magatartással szemben, illetve megteszi adott esetben az elvárható intézkedését.